Khuyến mãi "MÙA THU VÀNG 2016" Vietnam

I: Các hành trình nội địa:

Bảng giá vé một chiều bay từ Hà Nội: 

Hành trình

Thời gian bay

Giá (VNĐ)

Từ

Đến

Hà Nội

Chu Lai

15/08/2016 – 31/03/2017

299.000

Hà Nội

Vinh

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 20/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Hà Nội

Đà Nẵng

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 20/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Hà Nội

Huế

15/08/2016 – 31/03/2017

399.000

Hà Nội

Đà Lạt

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 20/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

699.000

Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

15/08/2016 – 03/09/2016

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 20/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

699.000

Hà Nội

Nha Trang

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 20/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

699.000

Hà Nội

Phú Quốc

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 20/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

799.000

Hà Nội

Cần Thơ

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 20/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Hà Nội

Đồng Hới

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 20/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Hà Nội

Quy Nhơn

15/08/2016 – 31/03/2016

399.000

Hà Nội

Pleiku

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 20/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Hà Nội

Buôn Ma Thuột

15/08/2016 – 31/03/2017

499.000

 

Bảng giá vé một chiều bay từ Tp. Hồ Chí Minh: 

 

Hành trình

Thời gian bay

Giá (VNĐ)

Từ

Đến

Tp. Hồ Chí Minh

Nha Trang

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

07/02/2017 – 31/03/2017

299.000

Tp. Hồ Chí Minh

Phú Quốc

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

07/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

07/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Tp. Hồ Chí Minh

Huế

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

07/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Tp. Hồ Chí Minh

Hải Phòng

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

07/02/2017 – 31/03/2017

699.000

Tp. Hồ Chí Minh

Vinh

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

07/02/2017 – 31/03/2017

699.000

Tp. Hồ Chí Minh

Thanh Hóa

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

07/02/2017 – 31/03/2017

699.000

Tp. Hồ Chí Minh

Hà Nội

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

07/02/2017 – 31/03/2017

799.000

Tp. Hồ Chí Minh

Quy Nhơn

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

07/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Lạt

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

07/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Tp. Hồ Chí Minh

Pleiku

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

07/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Tp. Hồ Chí Minh

Buôn Ma Thuột

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

07/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Tp. Hồ Chí Minh

Đồng Hới

15/08/2016 – 31/08/2016

03/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

07/02/2017 – 31/03/2017

499.000

 

Bảng giá vé một chiều bay từ Đà Nẵng: 

 

Hành trình

Thời gian bay

Giá (VNĐ)

Từ

Đến

Đà Nẵng

Buôn Ma Thuột

15/08/2016 – 31/03/2017

299.000

Đà Nẵng

Đà Lạt

15/08/2016 – 31/03/2017

399.000

Đà Nẵng

Nha Trang

15/08/2016 – 31/03/2017

399.000

Đà Nẵng

Pleiku

15/08/2016 – 31/03/2017

299.000

Đà Nẵng

Hải Phòng

15/08/2016 – 31/03/2017

299.000

Đà Nẵng

Hà Nội

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Đà Nẵng

Tp. Hồ Chí Minh

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

399.000

 

Bảng giá vé một chiều bay từ các tỉnh thành khác: 

 

Hành trình

Thời gian bay

Giá (VNĐ)

Từ

Đến

Chu Lai

Hà Nội

15/08/2016 – 31/03/2017

399.000

Nha Trang

Tp. Hồ Chí Minh

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

299.000

Buôn Ma Thuột

Đà Nẵng

15/08/2016 – 31/03/2017

299.000

Đà Lạt

Đà Nẵng

15/08/2016 – 31/03/2017

299.000

Nha Trang

Đà Nẵng

15/08/2016 – 31/03/2017

299.000

Hải Phòng

Đà Nẵng

15/08/2016 – 31/03/2017

299.000

Pleiku

Đà Nẵng

15/08/2016 – 31/03/2017

299.000

Đồng Hới

Hà Nội

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

499.000

Vinh

Hà Nội

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

499.000

Huế

Hà Nội

15/08/2016 – 31/03/2017

599.000

Quy Nhơn

Hà Nội

15/08/2016 – 31/03/2017

599.000

Đà Lạt

Hà Nội

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

799.000

Phú Quốc

Tp. Hồ Chí Minh

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Huế

Tp. Hồ Chí Minh

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Hải Phòng

Tp. Hồ Chí Minh

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

699.000

Vinh

Tp. Hồ Chí Minh

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

699.000

Thanh Hóa

Tp. Hồ Chí Minh

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

699.000

Nha Trang

Hà Nội

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

799.000

Phú Quốc

Hà Nội

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

799.000

Cần Thơ

Hà Nội

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

799.000

Pleiku

Hà Nội

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

599.000

Buôn Ma Thuột

Hà Nội

15/08/2016 – 31/03/2017

799.000

Pleiku

Đà Nẵng

15/08/2016 – 31/03/2017

299.000

Quy Nhơn

Tp. Hồ Chí Minh

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Đà Lạt

Tp. Hồ Chí Minh

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Pleiku

Tp. Hồ Chí Minh

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Buôn Ma Thuột

Tp. Hồ Chí Minh

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

399.000

Đồng Hới

Tp. Hồ Chí Minh

15/08/2016 – 03/09/2017

05/09/2016 – 29/12/2016

03/01/2017 – 05/01/2017

19/02/2017 – 31/03/2017

499.000

Hải Phòng

Nha Trang

15/08/2016 – 31/03/2017

599.000

Nha Trang

Hải Phòng

15/08/2016 – 31/03/2017

599.000

 

II: Các hành trình quốc tế: 
 

Các hành trình bay Đông Nam Á: 

 

Hành trình

Thời gian bay

Giá (USD)

Từ

Đến

Sài Gòn

Kuala Lumpur, Jakarta

15/08/2016 – 31/03/2017

49

VN2

Kuala Lumpur, Jakarta

15/08/2016 – 31/03/2017

69

VN5

Jakarta

15/08/2016 – 31/03/2017

119

Hà Nội

Bangkok

15/08/2016 – 31/03/2017

39

VN1

Bangkok

15/08/2016 – 31/03/2017

59

Hà Nội

Singapore

15/08/2016 – 31/03/2017

59

VN1

Singapore

15/08/2016 – 31/03/2017

79

Hà Nội

Kuala Lumpur

15/08/2016 – 31/03/2017

129

VN1

Kuala Lumpur

15/08/2016 – 31/03/2017

149

Sài Gòn, Đà Nẵng

Bangkok

15/08/2016 – 31/03/2017

29

VN2/VN6

Bangkok

15/08/2016 – 31/03/2017

49

Sài Gòn

Singapore

15/08/2016 – 31/03/2017

49

VN2

Singapore

15/08/2016 – 31/03/2017

69

Hà Nội

Yangon

15/08/2016 – 31/03/2017

49

VN1

Yangon

15/08/2016 – 31/03/2017

69

Sài Gòn

Yangon

15/08/2016 – 31/03/2017

19

VN2

Yangon

15/08/2016 – 31/03/2017

39

Hà Nội, Sài Gòn

Siem Reap, Phnom Penh

15/08/2016 – 31/03/2017

49

VN1, VN2

Siem Reap, Phnom Penh

15/08/2016 – 31/03/2017

99

Hà Nội

Luang Prabang, Vientiane

15/08/2016 – 31/03/2017

39

VN1

Luang Prabang, Vientiane

15/08/2016 – 31/03/2017

89

Sài Gòn

Vientiane

15/08/2016 – 31/03/2017

49

VN2

Vientiane

15/08/2016 – 31/03/2017

99

VN4

Luang Prabang

15/08/2016 – 31/03/2017

39

Đà Nẵng

Siem Reap

15/08/2016 – 31/03/2017

69

VN6

Siem Reap

15/08/2016 – 31/03/2017

119

 

Hành trình Đông Bắc Á: 

 

Hành trình

Thời gian bay

Giá (USD)

Từ

Đến

Hà Nội

Thành Đô

15/08/2016 – 31/03/2017

109

VN1, VN4

Thành Đô

15/08/2016 – 31/03/2017

159

Hà Nội, Sài Gòn

Hong Kong

15/08/2016 – 31/03/2017

69

VN1, VN2

Hong Kong

15/08/2016 – 31/03/2017

119

Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng

Quảng Châu

15/08/2016 – 31/03/2017

99

VN1, VN2, VN6

Quảng Châu

15/08/2016 – 31/03/2017

149

Hà Nội, Sài Gòn

Thượng Hải

15/08/2016 – 31/03/2017

139

VN1, VN2

Thượng Hải

15/08/2016 – 31/03/2017

189

Hà Nội

Bắc Kinh

15/08/2016 – 31/03/2017

139

VN1, VN4

Bắc Kinh

15/08/2016 – 31/03/2017

189

Hà Nội

Đài Bắc, Cao Hùng

15/08/2016 – 31/03/2017

179

VN1

Đài Bắc, Cao Hùng

15/08/2016 – 31/03/2017

229

Sài Gòn

Đài Bắc, Cao Hùng

15/08/2016 – 31/03/2017

209

VN2

Đài Bắc, Cao Hùng

15/08/2016 – 31/03/2017

259

Hà Nội,Sài Gòn, VN1, VN2

Nagoya, Osaka, Fukuoka

15/08/2016 – 31/03/2017

299

Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, VN1, VN2, VN6

Tokyo

15/08/2016 – 31/03/2017

299

Hà Nội, Đà Nẵng, VN1, VN6.

Seoul

15/08/2016 – 31/03/2017

199

Sài Gòn, VN2

Seoul

15/08/2016 – 31/03/2017

159

Hà Nội, Sài Gòn, VN1, VN2.

Busan

15/08/2016 – 31/03/2017

329

 

Hành trình bay Châu Âu/ Châu Úc:

 

Hành trình

Thời gian bay

Giá (USD)

Từ

Đến

Hà Nội, Sài Gòn, VN1, VN2, VN3, VN4, VN5

Moscow

15/08/2016 – 31/03/2017

249

Hà Nội, Sài Gòn, VN1, VN2, VN3, VN4, VN5

London

15/08/2016 – 31/03/2017

299

Hà Nội, Sài Gòn, VN1, VN2, VN3, VN4, VN5

Frankfurt

15/08/2016 – 31/03/2017

339

Hà Nội, Sài Gòn, VN1, VN2, VN3, VN4, VN5

Paris

15/08/2016 – 31/03/2017

339

Sài Gòn, VN2, VN3, VN5

Melbourne, Sydney

15/08/2016 – 31/03/2017

599

 

Tuy nhiên trong suốt khoảng thời gian bay khuyến mại từ tháng 8/2016 đến tháng 3/2017 sẽ có một số khoảng thời gian không áp dụng giá khuyến mại bởi một số lý do. Vì vậy các bạn hãy cùng Én Xuân điểm qua những khoảng thời gian không áp dụng khuyến mại cho các hành trình bay quốc tế nhé.

Từ

Đến

Thời gian không áp dụng

Hà Nội, Sài Gòn

London

26/08/2016 – 04/09/2016

31/12/2016 – 08/01/2017

London

Hà Nội, Sài Gòn

16/12/2016 – 28/12/2016

Hà Nội, Sài Gòn

Moscow

01/09/2016 – 13/10/2016

Sài Gòn

Sedney

01/10/2016 – 10/10/2016

01/01/2017 – 28/02/2017

Sedney

Sài Gòn

20/09/2016 – 30/09/2016

01/12/2016 – 07/12/2016

17/12/2016 – 05/01/2017

21/01/2017 – 25/01/2017

Sài Gòn

Melbourne

27/09/2016 – 10/10/2016

01/01/2017 – 28/02/2017

Melbourne

Sài Gòn

14/09/2016 – 24/09/2016

01/12/2016 – 07/12/2016

17/12/2016 – 05/01/2017

21/01/2017 – 25/01/2017

25/03/2017 – 31/03/2017

Hà Nội, Sài Gòn

Bangkok, Singapore, Kuala Lumpur,…

31/08/2016 – 04/09/2016

01/12/2016 – 04/01/2017

28/01/2017 – 06/02/2017

Hà Nội, Sài Gòn

Yangon

25/12/2016 – 04/01/2017

28/01/2017 – 06/02/2017

Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng

Siem Reap, Phnom Penh, Vientiane, Luang Prabang (Lào)

31/08/2016 – 04/09/2016

13/09/2016 – 18/09/2016

31/12/2016 – 02/01/2017

25/01/2017 – 31/01/2017

Hà Nội

Thành Đô

25/09/2016 – 06/11/2016

15/01/2017 – 15/02/2017

Hà Nội, Sài Gòn

Hong Kong

28/08/2016 – 05/09/2016

30/09/2016 – 09/10/2016

14/12/2016 – 05/01/2017

20/01/2017 – 10/02/2017

Hà Nội, Sài Gòn

Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh

30/09/2016 – 07/10/2016

15/01/2016 – 15/02/2017

Hà Nội, Sài Gòn

Đài Bắc, Cao Hùng

05/10/2016 – 12/10/2016

13/01/2017 – 14/02/2017

Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng

Nagoya, Osaka, Fukuoka, Tokyo

15/08/2016 – 25/08/2016

20/09/2016 – 16/11/2016

22/12/2016 – 05/01/2017

15/01/2017 – 10/02/2017

20/03/2017 – 31/03/2017

Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng

Seoul

09/09/2016 – 18/09/2016

23/12/2016 – 08/01/2017

20/01/2017 – 06/02/2017

Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng

Busan

09/09/2016 – 18/09/2016

23/12/2016 – 08/01/2017

20/01/2017 – 06/02/2017

 

Chú thích: Các nhóm VN1, VN2,..VN5 có nghĩa là cóc nhóm thành phố như trong bảng sau:

 

Nhóm thành phố

Điểm khởi hành

Điểm trung chuyển

Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng

Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng

 

VN1

Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Đà Lạt, Huế, Nha Trang, Pleiku, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới, Vinh

x/Hà Nội

VN2

Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Đà Lạt, Huế, Nha Trang, Phú Quốc, Pleiku, Quy Nhơn, Đồng Hới

x/Sài Gòn

VN3

Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh

x/Sài Gòn

VN4

Sài Gòn

x/Hà Nội

VN5

Hà Nội

x/Sài Gòn

VN6

Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Nha Trang, Pleiku

x/Đà Nẵng

Lưu ý: 

- Giá vé trên có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng chỗ ngồi khi đặt vé.

- Giá vé trên đã bao gồm hành lý ký gửi và hành lý miễn cước của Vietnam Airlines.

- Giá vé khuyến mại trên không áp dụng trong một số giai đoạn cao điểm cho từng đường bay như lễ tết, Quốc khánh, Giáng sinh…

- Hoàn/Hủy/Đổi: không được phép.

- Thời gian mở bán vé: 15/8/2016 – 28/8/2016.

- Thời gian khởi hành: 15/8/2016 – 31/3/2017.

Các hành trình bay trong chương trình "Chào Thu 2016" của Vietnam Airlines với mức giá hấp dẫn sẽ là cơ hội hiếm có để các bạn có thể thực hiện các chuyến bay cùng với Vietnam Airlines. Hãy nhanh tay thu xếp công việc để đặt mua vé máy bay khuyến mãi ngay từ bây giờ để thỏa sức du lịch cùng người thân và bạn bè mùa thu 2016 này nhé.