8. Tôi có thể mua vé máy bay cho người khác được không?

Bạn có thể mua vé cho người khác mà không cần giấy tờ hay thủ tục gì khác. Bạn chỉ cần cung cấp thông tin hành khách bay, và đảm bảo rằng những thông tin bạn cung cấp là chính xác.